De 1-jaar durende en internationaal erkende veterinaire acupunctuur opleiding van de Healthcare-Academy Den Hoek werd in het voorjaar van 2014 met succes afgesloten. Acupunctuur moet niet worden gezien als vervanging van de reguliere Westerse diergeneeskunde maar juist als een waardevolle aanvulling hierop. Het biedt vooral perspectieven voor paarden die een chronisch/slepend probleem hebben dat met de reguliere diergeneeskunde moeilijk op te lossen is.

Alhoewel een acupunctuurnaald op een specifieke plek wordt ingebracht, heeft het ook effecten op de rest van het lichaam van het paard. Dit kan zowel op een symbolische wijze worden uitgelegd zoals gebruikelijk is in de Chinese geneeskunde alsook op een Westerse manier verklaard worden. Zo kan volgens de Oosterse geneeskunde bij een disbalans de energiestroom doorheen meridianen te zwak of geblokkeerd zijn en deze moet dan dus een stimulans krijgen om weer een goede balans te creëren. Een acupunctuurnaald zal lokaal een kleine ontstekingsreactie geven waardoor onder andere de bloedvoorziening naar deze plek verbeterd wordt. Aangezien er in de buurt van acupunctuurpunten vaak vrije zenuwuiteinden voorkomen, is ook een effect op het zenuwstelsel te verwachten. Door het prikkelen van lokale zenuwuiteinden zullen via de zenuwbanen ook signalen naar de hersenen gaan (en weer terug) zodat er een hele keten aan reacties ontstaat. Ook spierknopen kunnen voorkomen (triggerpoints) en kunnen worden herkend en behandeld tijdens een acupunctuurbehandeling.

 

Er zijn talloze indicaties te noemen voor acupunctuur: pijn en ontsteking, verlaagde immuniteit (=afweer), bewegingsproblemen (rug/hals/beenproblemen), vruchtbaarheidsproblemen, luchtwegproblemen, gastrointestinale problemen (maagzweren, diarree) etc. Hoeveel behandelingen nodig zijn hangt af van de aard van het probleem en hoelang het probleem bestaat (net zoals in de reguliere diergeneeskunde).